Ehliyet dosyası talep etme

Ciddi trafik ihlalleri veya başka nedenlerle ehliyetini kaybeden ve tıbbi-psikolojik muayeneden (MPU) geçmesi gereken bir kişi, trafik dosyasını görmeyi talep edebilir. Trafik dosyası, trafik ihlalleri, ceza ihbarnameleri ve kaza raporları gibi yol kullanıcısı olarak ilgili kişi hakkındaki tüm bilgileri içerir.

Trafik dosyasına erişim talebinde bulunmak için, ilgili kişi ikamet ettiği yerden sorumlu trafik bürosuna gitmelidir. Orada, genellikle yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletmesi gereken trafik dosyasına erişim talebinde bulunabilir.

Başvuru, ilgili kişinin tam adı ve adresi ile trafik dosyasına erişimin talep edildiği süre gibi belirli bilgileri içermelidir. Başvuru ayrıca imzalanmalıdır.

Ehliyet makamı başvuruyu inceler ve trafik dosyasına erişim izni verip vermeyeceğine karar verir. Kural olarak, üçüncü tarafların korunmaya değer menfaatleri etkilenmediği sürece denetime izin verilir. Trafik dosyası daha sonra incelenebilir veya bir ücret karşılığında incelenmek üzere yazdırılabilir.

Trafik dosyasının incelenmesi prosedürünün Araziden Araziye biraz farklılık gösterebileceğini ve zaman içinde de değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, muayene için başvurmadan önce yetkili ehliyet makamındaki kesin prosedür ve gereklilikler hakkında bilgi edinmeniz tavsiye edilir.