Vatandaş Danışma Bürosu

“Aptal testi” olarak da bilinen Tıbbi-Psikolojik Muayene (MPU), ciddi trafik ihlalleri veya başka nedenlerle ehliyetini kaybeden bir kişinin yetkili makamlar tarafından zorunlu olarak tabi tutulduğu bir muayenedir.

MPU’ya girebilmek için, ilgili sürücünün öncelikle yetkili ehliyet makamına ehliyet başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu makam genellikle sürücünün ikamet ettiği yerdeki trafik bürosudur. Kabul, ancak ilgili kişinin sağlık raporu gibi gerekli tüm belgeleri ibraz etmesi halinde verilecektir.

MPU’nun kendisi, eyalet trafik dairesi tarafından atanan bir tıbbi değerlendirme uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Uzman, ilgili kişinin sağlık durumunu, araç kullanmaya uygunluğunu ve kişiliğini inceler ve ardından ehliyet makamına sunulmak üzere bir uzman raporu hazırlar.

Ehliyet makamı daha sonra ilgili kişinin tekrar araç kullanmaya uygun olup olmadığına ve ehliyetinin kendisine iade edilip edilmeyeceğine karar verir. Eğer durum böyle değilse, ilgili kişi MPU’yu tekrarlamalıdır.

Bir vatandaş hizmeti olarak, ehliyet kurumu genellikle MPU prosedürü ve ilgili kişiye yüklenen gereklilikler hakkında tavsiye ve bilgi sunar. Ayrıca, MPU’dan kaçınmak için, örneğin bir sürüş yetenek seminerine katılmak gibi alternatif önlemlerin olup olmadığı konusunda da bilgi sağlayabilir.

Ehliyet ofisi

MPU için ehliyet bürosundaki prosedür genellikle aşağıdaki gibidir:

  • Kabul başvurusu: İlgili sürücü, MPU’ya kabul edilmek için yetkili ehliyet makamına, genellikle ikamet ettiği yerdeki trafik bürosuna başvurmalıdır. Bunu yapmak için, ehliyetin geri alınma nedenine bağlı olarak genellikle bir sağlık sertifikası ve muhtemelen başka belgeler sunmaları gerekir.
  • MPU’yu ele alalım: MPU, Eyalet Karayolu Trafik Dairesi tarafından atanan bir tıbbi değerlendirme uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Bilirkişi, ilgili kişinin sağlık durumunu, araç kullanmaya uygunluğunu ve kişiliğini inceler ve ardından bir bilirkişi raporu hazırlar.
  • Ehliyet makamının kararı: Ehliyet makamı uzman görüşünü inceler ve ilgili kişinin tekrar araç kullanmaya uygun olup olmadığına karar verir ve ehliyetini geri alır. Eğer durum böyle değilse, ilgili kişi MPU’yu tekrarlamalıdır.

Ehliyet makamı

Ehliyet makamı MPU’nun yürütülmesinden sorumludur ve bir vatandaşlık hizmeti olarak ilgili kişiye MPU prosedürü ve kendisine yüklenen gereklilikler hakkında tavsiye ve bilgi sunar. Ayrıca, MPU’dan kaçınmak için, örneğin bir sürüş yetenek seminerine katılmak gibi alternatif önlemlerin olup olmadığı konusunda da bilgi sağlayabilir.

MPU prosedürünün bir federal eyaletten diğerine küçük farklılıklar gösterebileceğini ve zaman içinde de değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, MPU’dan önce ilgili ehliyet makamından kesin prosedür ve gereklilikler hakkında bilgi edinilmesi tavsiye edilir.